PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN IN DE EU VAN CHURCH & DWIGHT

Water Pik, die ook opereert onder de namen 'Waterpik, Water Pik, Inc, en Waterpik International, Inc' een dochteronderneming van Church & Dwight Co, Inc, heeft deze privacyverklaring opgesteld, die aangeeft welke soorten persoonsgegevens die wij over u online (via deze website of app) en offline verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken, met wie wij deze delen, hoe lang wij ze bewaren en de keuzes en rechten waarover u beschikt in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

Voor de toepassing van de geldende wetgeving op het gebied van databescherming, is Church & Dwight in deze Privacyverklaring voor klanten de datacontroller.

Informatie die wij over u verzamelen

Bij het gebruik van deze website, kunnen we met behulp van cookies automatisch gegevens over u verzamelen. Raadpleeg onze cookiebanner of cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies, voor zover deze website hiervan gebruikmaakt.

Verder verzamelen, bewaren en gebruiken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u iets aanschaft, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie, zich aanmeldt voor ons online kortingsprogramma, contact met ons opneemt met een vraag, verzoek, opmerking of klacht, meedoet aan een wedstrijd of promotie of een (online of offline) enquête invult. We kunnen de volgende informatie over u verzamelen:

 • Contactgegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum);
 • Betaalgegevens (zoals het nummer van uw betaalkaart en de vervaldatum);
 • Locatie en geografische informatie als u gebruikmaakt van onze mobiele site of app en locatiediensten hebt ingeschakeld;
 • Informatie die u ons verstrekt in het geval van een claim of klacht met betrekking tot onze producten, waaronder informatie over uw gezondheid; en
 • Andere gegevens die u verstrekt (zoals recensies, antwoorden op enquêtes, antwoorden op vragen en opmerkingen).

We laten u weten welke informatie vereist is en welke informatie facultatief is (op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen of, indien van toepassing, mondeling). Het niet verstrekken van de vereiste informatie kan ertoe leiden dat wij u geen antwoord kunnen geven of het product of de dienst die u wilt ontvangen, niet kunnen leveren.

Als u een product aanschaft via deze site, zullen we ook informatie over uw bestellingen, aankoopgeschiedenis, het winkelgedrag en voorkeuren bewaren op basis van de de gegevens die we van u ontvangen in verband met uw aankopen.

De persoonsgegevens die via deze site of app worden verzameld, kunnen worden gecombineerd en worden bewaard met persoonsgegevens die we offline of van derden over u ontvangen voor de hieronder beschreven doeleinden.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

We gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben om:

 • uw account aan te maken en te beheren;
 • uw bestellingen, leveringen en facturen te beheren en uw betalingen te verwerken;
 • u te informeren over wedstrijden en promoties, uw deelname aan dergelijke wedstrijden en promoties te registreren en u op de hoogte te houden wanneer u de winnaar bent van een wedstrijd of evenement;
 • polls, enquêtes en consumententests uit te voeren;
 • onze loyaliteitsprogramma's te beheren en deze met u te communiceren;
 • u onze nieuwsbrief of andere marketing-of promotie communicatie te sturen als u dit wilt;
 • onze advertenties en aanbiedingen aan uw interesses aan te passen, op basis van gegevens uit uw bestellingen, aankoopgeschiedenis, winkelgedrag en voorkeur;
 • te reageren op uw vragen, verzoeken of opmerkingen;
 • claims of klachten die wij ontvangen in verband met onze producten en diensten af te handelen en onze juridische claims te handhaven;
 • contact met u op te nemen met herinneringen en updates;
 • voor boekhoudkundige en andere interne doeleinden en controles;
 • voor statistische en onderzoeksdoeleinden; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder onze verplichting om de veiligheid van onze producten te controleren en om eventuele problemen te melden, evenals eventuele verplichtingen tot geheimhouding of openbaarmaking die wij hebben in afwachting van of in de context van gerechtelijke procedures

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als wij uw toestemming hebben gekregen, of, indien van toepassing, indien dit noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren waarbij u een partij bent of om actie te ondernemen op uw verzoek voordat u een overeenkomst met ons aangaat. We kunnen uw gegevens ook gebruiken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als we een rechtmatig belang hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor het aangaan en afhandelen van gerechtelijke procedures; voor gebruik bij marketingactiviteiten, gegevensstatistieken, markt- en consumentenonderzoek en andere analyses; voor controles en doorzoekingen van documenten, bijvoorbeeld in reactie op een wettelijk bewaarverzoek of een verzoek om gegevens beschikbaar te stellen voor een rechtszaak).

Marketing

Wij kunnen uw elektronische contactgegevens gebruiken, of onze merken toestaan uw elektronische contactgegevens te gebruiken, om u promotionele e-mails of sms-berichten te sturen over Church & Dwight en/of onze merken https://www.waterpik.co.uk/ ; https://www.waterpik.nl/ ; https://www.waterpik.ch/ ; https://www.waterpik.de/ ; https://www.waterpik.be/ Als u hebt ingestemd met het ontvangen van deze e-mails/sms-berichten of als u zich hier niet voor hebt afgemeld. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van e-mail/sms-berichten van ons of onze merken door de instructies in alle e-mail/sms-berichten te volgen U kunt ook contact met ons opnemen; zie hiervoor het onderstaande gedeelte Contact opnemen.

Met wie wij uw gegevens delen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door bevoegde medewerkers van Church & Dwight, en worden alleen gedeeld op een need-to-know basis. Hieronder vallen de afdelingen klantenrelaties, marketing, financiën, boekhouding, juridisch, IT en regelgevende of nalevingsdiensten van Church & Dwight.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verhuren of verkopen aan of uitwisselen met derden voor hun marketingdoeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens echter wel delen met:

 • andere bedrijven in onze groep voor de hierboven beschreven doeleinden; en
 • onze externe leveranciers die namens ons en volgens onze instructies specifieke zakelijke ondersteuningsdiensten uitvoeren. Voor deze diensten kan een beperkte toegang tot uw persoonsgegevens nodig zijn. Wij eisen dat deze bedrijven de persoonsgegevens alleen gebruiken om de gecontracteerde diensten te leveren. We verbieden hen de gegevens over te dragen aan een andere partij, tenzij dit nodig is om de gecontracteerde diensten te leveren. Voorbeelden van dergelijke zakelijke ondersteunende diensten zijn het verzilveren van kortingen, het verzenden van e-mails, het uitvoeren en beheren van wedstrijden en promoties, het uitvoeren van enquêtes, het beheren van klantrelaties en in geval van aankopen op onze site, het verwerken van kaartbetalingen en/of het verzenden of verzorgen van bestellingen.

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere partijen wanneer u daar toestemming voor geeft, tenzij we verplicht of toegestaan zijn om dit te doen volgens de wet, regelgeving, juridische procedure of verzoek van de overheid. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens delen met regelgevende instanties om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, met een tegenpartij tijdens een juridisch geschil, of met een overheidsinstantie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die wij over u bewaren, over te dragen wanneer we ons bedrijf of onze activa geheel of deels verkopen of overdragen (evenals tijdens een reorganisatie, ontbinding of faillissement). In deze gevallen kan de ontvanger van de persoonsgegevens een ander privacybeleid handhaven.

Gegevensoverdracht

Sommige van de bovengenoemde ontvangers bevinden zich in een ander land dan het land waar de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Ook kunnen deze ontvangers zich buiten de Europese Unie bevinden. In het bijzonder kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven in de groep, zoals ons moederbedrijf in de VS en onze zusterbedrijven in Australië, Canada, Brazilië, China en Mexico, zodat we de klantfuncties binnen de groep wereldwijd kunnen beheren. De bevoegde medewerkers van onze bedrijven in de groep hebben hiervoor mogelijk toegang tot al uw gegevens op een need-to-know basis. Als u bovendien contact opnemen met onze afdeling consumentenrelaties over onze producten, dragen wij uw persoonsgegevens over aan de Amerikaanse dienstverlener die onze consumentenrelaties voor ons beheert. Deze dienstverlener heeft alleen voor dit doel toegang tot uw contactgegevens en informatie over uw klacht of vraag. De Europese Commissie erkent niet dat de wetgeving in de bovenstaande landen (m.u.v. Canada) afdoende voorziet op het gebied van databescherming. Church & Dwight hebben overeenkomsten gesloten met betrekking tot databescherming, waarin de standaardclausules van de Europese Commissie zijn opgenomen om een afdoende niveau van databescherming te waarborgen. U kunt een kopie van deze overeenkomsten opvragen door contact met ons op te nemen; zie hiervoor het onderstaande gedeelte Contact opnemen. In Frankrijk zijn de gegevensoverdrachten goedgekeurd door de CNIL (besluitnr. DF-2017-2358 en DF-2017-2359).

Hoe wij uw gegevens beschermen

Wij beschikken over administratieve, technische en fysieke beveiligingen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, toegang of openbaarmaking. Dienstverleners die mogelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens om namens ons diensten te verlenen, zijn contractueel verplicht deze persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en adequate veiligheidsmaatregelen te treffen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Meestal bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van onze relatie, plus een redelijke termijn zodat we regelmatig blokkeringen/schrappingen kunnen uitvoeren, of zodat we rekening kunnen houden met de verjaringstermijn of regelgeving die van toepassing is. Uw persoonsgegevens kunnen korter of langer worden bewaard, afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Kinderen

Onze site of app is bedoeld voor bezoekers van achttien jaar of ouder. Onze site of app is niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar en wij verzamelen voor zover wij weten geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar.

Uw rechten

Volgens de toepasselijke wet op gegevensbescherming hebt u recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om te verzoeken dat het verwerken van uw persoonsgegevens wordt beperkt of om bezwaar te maken tegen deze verwerking, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Als u hebt ingestemd met ons gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken, zonder opgaaf van reden. Indien van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling en deze gegevens door te sturen naar een andere datacontroller. U kunt ook bepalen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt na uw overlijden, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat. Als u deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte Contact opnemen. U kunt ook een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsinstantie.

Links naar andere websites

Onze site of app kan links bevatten naar websites die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden, waaronder die van online retailers die onze producten verkopen. Het privacybeleid op deze websites van derden kan afwijken van dit beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de de manier waarop derden informatie verzamelen of voor de inhoud van de sites van derden waarnaar we doorverwijzen. Uw gebruik van dergelijke sites is op eigen risico. Lees het privacybeleid van deze sites voordat u uw persoonlijk identificeerbare gegevens hierop deelt.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we de voorwaarden van dit beleid bijwerken of wijzigen, worden deze wijzigingen in een herziene privacyverklaring op de site geplaatst.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

Water Pik, die ook opereert onder de namen 'Waterpik, water Pik, Inc, en Waterpik International, Inc' een dochteronderneming van Church & Dwight Co, Inc, Stationsplein 62 3743 KM Baarn The Netherlands

Ter attentie van: Klantrelaties, e-mailadres: Privacy@waterpik.com.

Privacybeleid van Water Pik, Inc.

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door consumenten bij Water Pik, Inc. ('Water Pik') langs enigerlei weg zijn ingevoerd, zoals de websites van Water Pik. Door persoonsgegevens bij Water Pik in te voeren of de websites of interactieve banneradvertenties van Water Pik te gebruiken, stemt u in met dit Privacybeleid. Indien u bezwaar hebt tegen één van deze voorwaarden, dient u geen persoonsgegevens bij Water Pik in te voeren. We vinden uw privacy uitermate belangrijk. Daarom, zoals hieronder is beschreven, zal Water Pik door u ingediende persoonsgegevens niet ruilen met, verkopen aan of verhuren aan derden. In het onderstaande Privacybeleid wordt uitgelegd hoe Water Pik de door u verstrekte gegevens kan verzamelen en gebruiken.

Welke gegevens verzamelt Water Pik en hoe gebruikt Water Pik deze?

Water Pik verzamelt gegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, die nodig zijn om contact op te nemen met klanten en andere consumenten die met ons communiceren. We verzamelen ook algemene statistische gegevens die vrijwillig aan ons zijn verstrekt, zoals leeftijd, geslacht, grootte van het huishouden, voorkeuren en interesses alsmede informatie over klanttevredenheidsenquêtes, koopgedrag van klanten, en andere koopgegevens. Consumenten verstrekken op allerlei manieren persoonsgegevens over zichzelf aan Water Pik, bijvoorbeeld door aangeschafte producten van Water Pik te registreren, korting te vragen of deel te nemen aan wedstrijden en andere acties die door Water Pik worden gesponsord. Consumenten kunnen deze persoonsgegevens aan Water Pik schriftelijk, per telefoon, per e-mail of via onze websites verstrekken. Water Pik kan alle aldus verstrekte persoonsgegevens bewaren. U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan Water Pik te verstrekken. Indien u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kunt u mogelijk geen verzoek voor onze producten en services indienen, niet aan onze programma's deelnemen of bepaalde functies op onze websites niet gebruiken. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om op uw verzoeken te reageren, onze services te verbeteren, met u te communiceren, u te laten deelnemen aan de wedstrijden, sweepstakes en andere acties die we sponsoren, en uw ervaring op onze websites aan te passen. Dankzij de gegevens die we van u ontvangen, kunnen we u en onze andere klanten ook beter van dienst zijn.

Geeft Water Pik uw gegevens door aan derden?

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht aan, verhuurd aan of geruild met derden. We kunnen echter uw persoonsgegevens doorgeven aan onze gelieerde ondernemingen en zakenpartners om uw aankoop, het onderhoud aan uw producten, de ruil van uw producten, sweepstakes en andere acties die we sponsoren en/of waaraan we mogelijk deelnemen, de informatieverstrekking over onze merken en productlijnen waarin mogelijk geïnteresseerd bent, en in het algemeen een betere dienstverlening aan u mogelijk te maken. Deze ondernemingen kunnen rechtstreeks contact met u opnemen met aanbiedingen of gepersonaliseerde berichten waarin u mogelijk geïnteresseerd ben. We kunnen ook via andere bronnen gegevens van u ontvangen en deze toevoegen aan onze database met klantgegevens. We kunnen soms ook bijgewerkte bezorg- en adresgegevens van onze expediteurs of andere bronnen ontvangen zodat we onze administratie kunnen corrigeren en uw volgende aankoop of bericht eenvoudiger afleveren. Water Pik kan soms een bedrijfsonderdeel verkopen. In dat geval kan Water Pik de betreffende gegevens over onze klanten overdragen, waaronder persoonlijk herleidbare gegevens en andere data die via websites van Water Pik zijn verzameld. We kunnen ook een kopie van deze gegevens bewaren. Water Pik kan data over onze omzet, klanten, verkeerspatronen op internet, en andere gerelateerde gegevens verzamelen en doorgeven aan gerenommeerde derden. Samengevoegde en statistische data bevatten geen persoonlijk herleidbare gegevens, zoals uw naam. Tenzij zoals hierboven is beschreven, worden uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming doorgegeven. Water Pik werkt volledig samen bij elke gerechtelijke uitspraak of andere rechtsgang en verstrekt uw persoonsgegevens voor zover dit vereist is in een juridische procedure. We geven ook webaccount- en andere persoonsgegevens vrij wanneer we van mening zijn dat deze vrijgave gepast is onder onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten of voor de bescherming van de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze websites, de gebruikers hiervan of anderen. Dit omvat gegevensuitwisseling met andere ondernemingen en organisaties in verband met fraudebescherming en vermindering van kredietrisico.

Wat is het beleid inzake gegevenseigendom van Water Pik?

Alle via onze websites ingediende meningen, ideeën, suggesties en andere feedback kunnen door Water Pik worden gebruikt, zonder enige beperking en kosteloos, hetgeen door niets in dit beleid wordt beperkt of anderszins wordt beïnvloed.

Er kunnen gevallen zijn waarin we u verzoeken of toestaan om uw meningen/ideeën in te dienen. In dergelijke gevallen dient u in te stemmen met de voorwaarden van een overeenkomst inzake informatieverstrekking voordat u deze informatie indient.

Gelden er speciale overwegingen inzake gegevens die via internet wordt verzonden (bijvoorbeeld 'cookies' en webbakens)?

Naast de algemene bepalingen van dit Privacybeleid is het volgende van toepassing op gegevens die Water Pik via de websites verkrijgt. Wanneer u een website van Water Pik bezoekt, ontvangen en bewaren we bepaalde gegevenstypen wanneer u contact met ons hebt. Zoals veel websites kunnen we bijvoorbeeld 'cookies', webbakens, clear GIF's of pixeltags gebruiken waarmee we bepaalde gegevenstypen verkrijgen wanneer uw webbrowser toegang krijgt tot onze websites. Met dergelijke technologieën kunnen onze webservers automatisch het aantal bezoekers, de bezochte pagina's, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht, de populariteit van onze websites, en eventuele programmeringsfouten of storingen op onze websites bewaken zodat we kunnen bepalen hoe effectief de websites van Water Pik zijn.

We ontvangen en bewaren ook gegevens die u op onze websites invoert. Via onze websites kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen indien u vragen of opmerkingen over onze producten, services, website, garantieregistratie, enquêtes, wedstrijden en andere zaken hebt. Tijdens dit proces dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zodat we uw vraag in behandeling kunnen nemen. Indien u geen e-mail of andere post van ons wilt ontvangen, kunt u dit aangeven in uw communicatievoorkeuren voor klanten, zoals hieronder nader wordt besproken. Omdat we onze producten en services doorlopend willen verbeteren, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om marktonderzoek en webenquêtes uit te voeren. Daarbij kunnen we onder andere contact opnemen met recente en/of eerdere klanten en websitebezoekers die persoonsgegevens aan Water Pik hebben verstrekt. We kunnen uw gegevens gebruiken om informatie te verstrekken die is afgestemd op uw interesses, en om nieuwe producten, acties of evenementen te beschrijven.

We kunnen externe koppelingen naar andere gerelateerde websites toevoegen. We proberen alleen koppelingen op te nemen naar websites met dezelfde aandacht voor privacy op internet als wij. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze gekoppelde websites gebruikmaken van aan het verstrekte persoonsgegevens, of voor de mogelijke content op deze gekoppelde websites. U dient te beseffen dat het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van derden van toepassing kunnen zijn wanneer u een website bezoekt die is gekoppeld aan de websites van Water Pik. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze derde websites door te lezen.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze worden op grote schaal toegepast om websites (efficiënter) te laten werken en informatie aan de eigenaren van de website te verstrekken.

In de meeste webbrowsers kunt u het gebruik van de meeste cookies enigszins regelen via de browserinstellingen. Indien u meer wilt weten over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Op www.waterpik.nl gebruiken we Google Analytics om via onze eigen cookies de interactie van bezoekers volgen. Deze cookies worden gebruikt om gegevens op te slaan, zoals de tijd dat u onze website hebt bezocht, of u de website al eerder hebt bezocht en vanaf welke site u bent doorverwezen. Met deze cookies worden geen persoonsgegevens over uw opgeslagen (zoals uw naam of adres).

Volledige informatie over deze cookies vindt u op Cookies & Google Analytics https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage in de documentatie voor trackingcode van Google Analytics. U kunt ook het beleid inzake gegevensprivacy en -beveiliging van Google doorlezen.

Indien u cookies liever niet accepteert, kunt u in de privacyinstellingen van uw browser aangeven dat u cookies wilt weigeren of een melding wilt ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Sommige onderdelen van onze websites zijn mogelijk niet beschikbaar indien u geen cookies accepteert.

Indien u wilt aangeven dat u op geen enkele website wilt worden gevolgd met Google Analytics, gaat u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Hoe zorg ik ervoor dat Water Pik geen contact meer met opneemt per e-mail?

Indien u eerder uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt en niet langer wilt dat Water Pik per e-mail contact met u opneemt, kunt u zich van onze verzendlijst laten verwijderen door u af te melden. Hiertoe volgt u de individuele instructies voor beëindiging in de e-mail die u hebt ontvangen.

Zijn websites van Water Pik bedoeld voor kinderen?

Websites van Water Pik zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen. Websites van Water Pik zijn niet op kinderen gericht en onze informatieverzoeken zijn niet voor kinderen bestemd. Met de Amerikaanse COPPA-wet (Children's Online Privacy Protection Act) worden de onlineprivacy en persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien jaar beschermd. Conform de COPPA-wet richt Water Pik geen webreclame op kinderen en verzamelt Water Pik niet doelbewust persoonlijk herleidbare gegevens van kinderen jonger dan dertien jaar. Indien uit registratiegegevens of andere via onze websites verstrekte gegevens blijkt dat de bezoeker een kind is, staan we niet toe dat het kind verder nog persoonsgegevens verstrekt. Alle informatie die tot op dat moment is verstrekt, wordt verwijderd uit onze administratie. We filteren geen advertenties of andere content die kinderen mogelijk zien op de openbare gedeelten van onze websites.

Welke beveiligingsmaatregelen worden door Water Pik genomen?

Water Pik gebruikt beveiligingsmaatregelen die gebruikelijk zijn in de branche, zoals versleuteling en firewalls, om websites te beschermen tegen verlies, misbruik en aanpassing van de gegevens die Water Pik onder beheer heeft. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar. Water Pik kan de veiligheid van websites of gegevens die via internet worden verzonden naar Water Pik, niet garanderen. Daarnaast is informatie die u opneemt in berichten en publiceert op een openbaar gedeelte van de website van Water Pik, zoals een verhaal over een product, beschikbaar voor iedereen met toegang tot internet.

Verandert dit Privacybeleid?

Water Pik kan dit beleid op elk gewenst moment aanpassen, dus u dient regelmatig te controleren of het is gewijzigd. Indien u een website van Water Pik bezoekt nadat dit beleid is gewijzigd, stemt u ermee in dat het bijgewerkte beleid van toepassing is. Ons huidige Privacybeleid is online beschikbaar op www.waterpik.com. U kunt contact opnemen met Water Pik om wijzigingen door te geven en uw gegevens bij te werken, het huidige Privacybeleid op te vragen, bekende of vermoedelijke schendingen van het privacy- of beveiligingsbeleid te melden of vragen of klachten over privacy per e-mail in te dienen.